Kerkdienst 18 juni 2023

Kerkdienst 18 juni 2023
Datum 18 juni
Tijd 10:30 - 11:30 uur
Locatie Remonstrantse Kerk Hoogeveen

Voorganger is Ds. Jelmer Koornstra    uit     Drachten

De diaconale collecte tijdens de dienst is bestemd voor ‘Wilde Ganzen’

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Het geld wordt besteed aan kleinschalige, concrete projecten. Vaak te volgen op de TV.

Daar Ds. Koornstra voor het eerst in onze gemeente voorgaat, stelt hij zich hierbij voor:

Sinds 1977 ben ik predikant, na een studie theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Ik heb in diverse vrijzinnige gemeenten gewerkt en die hadden ook altijd remonstrantse leden.

Mijn laatste gemeente was de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap

“Het Penninckshuis” in Deventer, een samenwerkingsverband van doopsgezinden, remonstranten en vrienden.

Sinds mijn emeritaat ga ik geregeld voor als gastpredikant. Ik doe dat graag omdat er behoefte is aan eigentijdse voorgangers en omdat het inhoud geeft aan mijn (oude) dag. Jelmer Koornstra 

Agenda