Kerkdienst 24 september 2023

Kerkdienst 24 september 2023
Datum 24 september
Tijd 10:30 - 12:30 uur
Locatie Remonstrantse kerk Hoogeveen

Voorganger is Ds. Anneke van der Velde uit Zwolle.

Na de dienst wordt de najaarsvergadering gehouden, waarvoor alle leden en vrienden worden uitgenodigd.

De agenda zal per mail worden rondgezonden.

Agenda