Stilte-viering 4 mei 2023

Stilte-viering 4 mei 2023
Datum 4 mei
Tijd 10:30 - 11:00 uur
Locatie Remonstrantse Kerk Hoogeveen

De stilte-viering is van 10.30 uur tot 11.00 uur.

Muziek

Arvo Part: ‘Spiegel im Spiegel’

Orgel- piano muziek

Stilte

Gedicht ‘Mensen met koffers’

Mensen met koffers

Mensen met koffers gaan over de wereld,

van oorlog naar vrede, van honger naar brood.

Vaak zijn ze niet welkom, dan moeten ze terug:

van voedsel naar honger, van leven naar dood.
Mensen met koffers, ze reizen per vliegtuig,

ze reizen per ezel, per trein of per vlot.

Ze vluchten voor machthebbers en hun soldaten,

voor beul of tiran, of een andere God.
De geur van het gras

dat je grootvader maaide,

het wuivende graan

dat je vader eens zaaide.
Het kleine verdriet

dat je moeder steeds suste,

haar haar dat zo kriebelde

als ze je kuste.
Dat alles was thuis,

dat alles en meer.

Dat alles, dat alles,

dat alles nooit weer.
Mensen met koffers gaan over de wereld.

Altijd op de vlucht naar de volgende grens.

Ze vluchten voor tovenaars, reuzen en heksen,

voor duivel en draak, die vermomd gaan als mens.

(Sjoerd Kuyper)

 

Stilte

 

Lied tegen de derde wereldoorlog

Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd,

maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt:

dat oorlog is geboden, en vrede niet mag zijn,

dat mensen mensen doden,

en wij die mensen zijn.
Wij die nog mogen leven, van hoop en vrees vervuld,

aan machten prijsgegeven, aan meer dan eigen schuld.

Wij die God weet hoe verder, tot hiertoe zijn gespaard,

dat wij toch nooit erkennen

het recht van vuur en zwaard.
Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt,

dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt.

Dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft.

Dat onze lieve aarde

nog kans op redding heeft.

 

(Huub Oosterhuis)

 

Stilte

 

Gebed ‘Bij die het sprakeloze bidden hoort’

 

Gij die het sprakeloze bidden hoort

achter de woorden die wij tot U roepen.

Gij die de mensen ziet zoals geen mens.

Gij die uw woord in ons hebt neergelegd

in den beginne als een bron van weten.

Gij die ons hebt geschapen naar U toe.

Wek onze kracht, vuur onze hartstocht aan,

heradem ons dat wij in U volharden.

 

(Huub Oosterhuis, Lied 197 Liedboek)

 

Muziek, gelegenheid voor een ieder om een licht te ontsteken

 

Stilte

 

Lied 608 Liedboek: ‘De steppe zal bloeien..’

 

De steppe zal bloeien.

De steppe zal lachen en juichen.

De rotsen die staan

Vanaf de dagen der schepping

Staan vol water, maar dicht.

De rotsen gaan open.

Het water zal stromen,

Het water zal tintelen, stralen,

Dorstigen komen en drinken.

De steppe zal drinken.

De steppe zal bloeien.

De steppe zal lachen en juichen.
De ballingen keren.

Zij keren met blinkende schoven.

Die gingen in rouw

Tot aan de einden der aarde,

één voor één, en voorgoed.

Die keren in stoeten.

Als beken vol water,

Als beken vol toesnellend water,

Schietend omlaag van de bergen.

Als lachen en juichen.

Die zaaiden in tranen,

Die keren met lachen en juichen.
De dode zal leven.

De dode zal horen: nu leven.

Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:

Dode, dode, sta op,

Het licht van de morgen.

Een hand zal ons wenken,

Een stem zal ons roepen:

Ik open hemel en aarde en afgrond

En wij zullen horen.

En wij zullen opstaan

En lachen en juichen en leven.

(Huub Oosterhuis)

Muziek

Einde viering

 

Als u even na wilt praten, is daar gelegenheid voor in de zaal achter de kerk.

 

De volgende stilteviering is op: donderdag 1 juni 2023

Als u financieel wil bijdragen aan de voortzetting van de Stiltevieringen kunt u uw gift deponeren in een daarvoor bestemd doosje bij de uitgang.

Als u meer informatie wilt over de Remonstrantse gemeente Hoogeveen, of eens een gesprek wilt voeren, neemt u dan gerust contact op met predikant Anneke van der Velde, veld5834@planet.nl.

Agenda