9 juli 2016

Afscheid Tom Mikkers

Geschreven door Arie Boertje

Afscheid van Tom Mikkers als algemeen secretarismedia_xl_3740312

Tom Mikkers zette zich ruim acht jaar met hart en ziel in als algemeen secretaris van de Remonstranten.

Enkele maanden geleden besloot hij om er deze zomer mee te stoppen. Hij was toe aan iets anders. De boog was deze jaren wel erg strak gespannen. Vooral door zijn vele creatieve ideeën en zijn tomeloze inzet kwam er een beleidsnota met als doel een einde te maken aan de terugloop van het aantal leden en vrienden. De landelijke campagne was hiervan een gevolg. Op 4 juni werd in de Algemene Vergadering afscheid van hem genomen. Tijdens deze bijeenkomst bleek wel hoeveel waardering er voor de persoon en het werk van Tom was.

We zullen hem missen. Er is nu een procedure gestart voor de benoeming van een nieuwe landelijke secretaris.

 

Namens de kerkenraad, Jan Hendriks, voorzitter.

Gerelateerd