9 juli 2018

CURSUS PERSOONLIJKE THEOLOGISCHE ONTWIKKELING

Geschreven door Arie Boertje

Al bijna tien jaar organiseert een commissie elk jaar een cursus waarin verschillende theologische (en soms ook filosofische) onderwerpen aan de orde komen. De onderwerpen worden op een open, vrijzinnige manier benaderd door deskundige, bekende sprekers .

Ook enkele mensen van onze gemeente nemen tot volle tevredenheid deel aan de cursus.

De meeste andere deelnemers zijn afkomstig uit de PKN.

Het grootste deel van het nieuwe cursusjaar wordt besteed aan het onderwerp “Post Theïsme”.

Wouter Slob en Rick Benjamins, die al eerder boeiende inleidingen op cursusavonden verzorgden, willen graag enkele keren naar Hoogeveen komen om over dit onderwerp te praten.

Prof. Dr. Wouter Slob is predikant van de Protestantse Gemeente te Zuidlaren en bijzonder hoogleraar Protestantse Kerk, Theologie en Cultuur aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

Prof. Dr. Rick Benjamins is afkomstig uit Hoogeveen en thans hoogleraar “Vrijzinnige theologie” aan de Rijksuniversiteit te Groningen en docent dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Wouter Slob zal gedurende drie avonden het boek van John Caputo “Hopeloos Hoopvol. Belijdenissen van een postmoderne pelgrim” bespreken .

Hierna is, evenals vorig jaar, Rick Benjamins twee avonden te gast. Hij is bezig met een boek over de Engelse theoloog Theo Hobson en zal dit inleiden.

Caputo en Hobson zijn twee theologen die op een verschillende eigentijdse wijze duidelijk maken wat christelijk geloof in deze tijd voor ons kan betekenen.

Ten slotte komt op twee avonden de Islam aan de orde.

De islamitische theoloog Enis Odaci (van de stichting “Human Islam”) bespreekt de overeenkomsten en verschillen tussen Islam en Christendom en praat over de mogelijkheden voor dialoog tussen christenen en moslims.

Onder voorbehoud is het jaarprogramma als volgt.

1e avond     Woensdag 12 september:

Wouter Slob over het 1e gedeelte van het boek van Caputo.

2e avond     Woensdag 10 oktober:

Wouter Slob over het 2e gedeelte van het boek van Caputo.

3e avond     Woensdag 14 november:

Wouter Slob over het 3e gedeelte van het boek van Caputo.

4e avond     Woensdag 16 januari:

Rick Benjamins over Theo Hobson. 

5e avond     Woensdag 13 februari:

Rick Benjamins over Theo Hobson.

6e avond     Woensdag 13 maart:

Enis Odaci over verschillen tussen Islam en Christendom.

7e avond     Woensdag 17 april:

Enis Odaci over dialoog tussen Islam en Christendom.

 

Voorafgaande aan de cursusavonden bestaat er weer gelegenheid om in kleine gespreksgroepen de avonden voor te bereiden.

De kosten voor de gehele cursus van zeven avonden zijn vermoedelijk 70 euro.

Afhankelijk van het aantal cursisten dat zich opgeeft, is het mogelijk dat we voor de aanschaf van het boek “Hopeloos Hoopvol” (€ 22,50) slechts een gedeelte van de kosten in rekening brengen.

 

Opgave voor de cursus bij Jan Hendriks, e-mail hendriks.locht@planet.nl

Postadres: Konijnenpad 3, 7921 BM Zuidwolde.

Gerelateerd