14 augustus 2018

CVD (Commissie Vrijzinnigen Drenthe) bijeenkomst Wilhelminaoord

Geschreven door Arie Boertje

Aan de vrijzinnige organisaties in Noord- en Oost Nederland.

Inspirerende Ontmoetingsdag ‘Weldadig Vrijzinnig …’ 15 september 2018

Dit jaar wordt het 200 jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid (MvW) gevierd. De verwachting is dat alle vroegere koloniën van de MvW in Nederland en België tot Werelderfgoed worden aangemerkt.

Het idee van Johannes van den Bosch om in een tijd van armoede en werkloosheid mensen te helpen bij het zoeken naar een toekomst in de nieuwe landbouwkolonie van Frederiksoord/Wilhelrninaoord kan baanbrekend genoemd worden. Het werk van de MvW is een aansprekende uiting van ‘verlicht’ en ‘vrijzinnig denken` waar we lering uit kunnen trekken.

Tot op de dag van vandaag is veel van de historische context van het gebied

behouden gebleven en er wordt hard gewerkt aan een eigentijds toekomstperspectief.

Reden voor onze vrijzinnige organisaties Assen en Beilen om op zaterdag, 15 september 2018 samen met de andere Vrijzinnige organisaties in Groningen,

Drenthe en Overijssel een ontmoetingsdag rond het thema ‘Weldadig Vrijzínnig …’ te organiseren.

Het doel van de dag is om elkaar in een inspirerende omgeving te ontmoeten en

gezamenlijk na te denken over ervaringen met vrijzinnigheid (`verlichting’) in het verleden en daaruit lessen voor onze huidige tijd en de toekomst te trekken. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Jaap de Jong.

Centrale ontmoetingsplaats is het Koloniekerkje in Wilhelminaoord

 

Programma van de Ontmoetingsdag

10.00 uur: ontvangst in Koloniekerkje

10.30 uur: welkomstwoord en opening door Foekje Dijk en Helene Westerik

10.45 uur: inleiding door schrijfster Mariët Meester over Verlichte Weldadigheid. `Het gedachtegoed van de Maatschappij van Weldadigheid en andere vrijzinnige initiatieven vroeger en nu’

11.30 uur: ontmoeting, muziek en lunch verzorgd door het Koloniekerkje.

13.00 uur: rondrit met Kolonietram en gids en bezoek Koloniehof in twee groepen

15.30 uur: ontmoetng met hapje en drankje

16.00 uur: afsluiting door Foekje Dijk en Helene Westerik

Het vervoer van en naar Frederiksoord/Wilhelminaoord dient u zelf te regelen.

Dit is een activiteit van de “Energiefabriek, brandstof voor de ziel”, daarom kan

de prijs voor de deelnemers aan deze bijzondere dag, inclusief consumpties in

Koloniekerkje, rondrit Kolonietram en bezoek Koloniehof, tot € 25,– per persoon beperkt blijven.

U kunt zich alvast aanmelden via vvpassen@gmail.com of via het telefoonnummer van secretaris Janny v. d. Poll 0592 37 30 50.

Wacht niet te lang omdat de verwachting is dat de belangstelling groot is en de

deelname beperkt (100 personen vanwege de capaciteit van het Koloniekerkje en de Kolonietram. Dus graag uiterlijk 5 september.

De aanmelding wordt definitief na betaling van € 25,–

op rekening NL39 INGB 0000823139 van Vrijzinnig Assen met vermelding van “Ontmoetingsdag MvW 2018”.

Wim Postma.

 

Gerelateerd