13 juni 2017

Expositie ‘Spiritualiteit in Beeld’

Geschreven door Arie Boertje

Een expositie over Spiritualiteit in Beeld.
Heel bewust geen plaatjes bij Bijbelverhalen, zoals op oude schoolplaten,
maar uitbeelding van thema’s als ‘Hoop’, ‘Verwondering’, ‘Vrijheid’, etc.
Albert Klok maakte deze fotoserie, als invulling van zijn studieverlof.

Enkele voorbeelden:

Spiritualiteit in Beeld

ln deze expositie draait het om een aantal thema’s die in de Remonstrantse kerk een hoofdrol spelen. Thema’s die direct of indirect met elkaar samenhangen. Maar hoe precies? Moet de kerk dat voor jou invullen? Nee toch! Daarom zie je in de expositie ‘Spiritualiteit in Beeld’ fotowerk van zeer uiteenlopende aard. Er is bewust niet gezocht naar één stijl. De diversiteit die in spiritualiteit mogelijk is, mag in de beelden terugkomen. Je zult ook geen titels bij de werken vinden. Hiermee wordt voorkomen dat jouw eigen interpretatie direct wordt beïnvloed. Mogelijk passen de foto’s bij meer dan één thema. De ene foto zal je meer aanspreken dan de ander.

 

Misschien denkt je buurman of buurvrouw daar heel anders over. Als je daarover met elkaar in gesprek gaat, op zoek naar betekenis, dan is dat gesprek waardevol. Maar probeer elkaar niet te overtuigen. Er is geen goed of fout; er is hooguit een kans om geraakt te worden, om je te laten raken. De thema’s waardoor ik me heb laten leiden staan hieronder in een schema. De pijlen tonen een mogelijke samenhang. Maar trek vooral ook je eigen lijnen.

 

Gerelateerd