1 februari 2017

“God in Drenthe”

Geschreven door Arie Boertje

Lezing door ds. Hans Katenberg op woensdag 8 februari 2017

God verdween uit Jorwerd, volgens Geert Mak, en al schijnt Hij daar inmiddels weer teruggekeerd, in het oude Drenthe heeft Hij nooit echt vaste voet aan de grond gekregen. “Drents Hervormd” werd het geloof van de Saksische zand-Drenten wel genoemd.

In een inleiding over dit onderwerp gaat ds. Hans Katerberg op het “Saksische eigen” in het algemeen en op typische Drentse kenmerken in het bijzonder.

Verder komt het inculturatievraagstuk aan de orde en specifiek de wijze waarop het Christelijk geloof de Saksen werd aangeleerd, c.q. opgedrongen. Tenslotte wordt het belang benadrukt van het gebruik van de streektaal in het kerkelijk leven.

De inleiding is in het Nederlands, maar wordt afgesloten met het lezen van een vertaling van Hooglied 7: 1-13 in het Drents. Hierna is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Hans Katerberg is geboren in Zwinderen en emeritus predikant. Laatstelijk predikant van de Jacobuskerk te Rolde. Hij gaat ook voor in kerkdiensten in de streektaal.

Waar               Oosterkerk, Leeuweriklaan 35, Hoogeveen

Wanneer        Woensdag 8 februari om 20.00 uur

Entree             Vrij

Meer info       0528-236063 – henkterveen@planet.nl

De avond wordt georganiseerd door de werkgroep “LEEFTOCHT” van de PKN te Hoogeveen.

Gerelateerd