10 april 2021

Hervatting kerkdiensten – 2

Geschreven door Arie Boertje

Beste leden en vrienden,

Na rijp beraad van de kerkenraad is besloten dat we in de maand april 1 dienst houden en wel op zondag 18 april, aanvang 10.30 uur. 

Dus niet op 11 april zoals in het kerkblad staat. Over de diensten in de maand mei wordt later een beslissing genomen. Daarover zullen we u na de volgende kerkenraadsvergadering informeren.

In de dienst van 18 april moeten we ons ook weer aan alle corona maatregelen houden. Zoals mondkapje op, handen ontsmetten, afstand houden en jas pas uit op uw plek in de kerk. Verder hebben we een looproute en zijn de mogelijke zitplaatsen in de kerk met een briefje gemarkeerd.

Hartelijke groet,

namens de kerkenraad

Lieke Schuling , secretaris

Gerelateerd