11 maart 2021

hervatting kerkdiensten

Geschreven door Arie Boertje

Ter aanvulling op het gestelde bij de agenda is aan de leden en vrienden van de gemeente de volgende brief gezonden:

” 9 maart 2021

Aan de leden en vrienden van onze gemeente.

Na rijp beraad en gedachtig de aanwijzingen van de overheid heeft de kerkenraad besloten om de dienst van 14 maart a.s. door te laten gaan. Dit is alleen mogelijk als wij ons allemaal aan de volgende strikte maatregelen houden.

– bij binnenkomst en het verlaten van de kerk een mondkapje dragen,

over de mond en neus

– afstand van elkaar houden, de 1 1/2 meter maatregel

– handen desinfecteren bij binnenkomst

– de jas aanhouden en mee naar binnen nemen

– let op de looproute

– alleen gaan zitten op een plek die gemarkeerd is met een briefje

– na afloop jas in kerkbank aantrekken en daarna via looproute naar buiten

 

Wij hopen dat door ons te houden aan deze maatregelen, we met elkaar op een veilige manier kunnen samenkomen.

Hartelijke groet,

namens de kerkenraad

Lieke Schuling, secretaris “

Gerelateerd