22 april 2018

Interkerkelijke Herdenkingsdienst op 4 mei

Geschreven door Arie Boertje

De Gemeenschap van Kerken te Hoogeveen organiseert ook dit jaar weer een herdenkingsdienst op 4 mei, voorafgaand aan de stille tocht, aanvang 17.45 uur.

De dienst wordt gehouden in de Remonstrantse kerk, Grote Kerkstraat 39 te Hoogeveen.

 

De dienst wordt dit jaar geleid door ds. A.J. Klok, predikant van de Remonstrantse gemeente te Hoogeveen.

Medewerking wordt ook verleend door enkele andere vertegenwoordigers van kerken die lid zijn van de Hoogeveense Gemeenschap van Kerken.

De dienst wordt gehouden ter nagedachtenis aan hen die hun leven lieten voor de bevrijding van ons land en tevens om stil te staan bij wat het betekent voor onze generatie om onze vrijheid als groot goed te bezitten en vast te houden.

Aan het einde van de dienst zal er een deurcollecte worden gehouden voor de stichting “War Child”.

Na afloop van deze bijeenkomst is er voldoende tijd beschikbaar om naar het Raadhuisplein te gaan waarna kan worden deelgenomen aan de stille tocht naar de herdenkingsmonumenten.

 

Namens de Gemeenschap van Kerken,

Jan Hendriks, waarnemend secretaris.

Gerelateerd