7 september 2017

Interkerkelijke vredesdienst in de r.-k. kerk O.L.Vrouw Visitatie

Geschreven door Arie Boertje

Vredesweek 16 t/m 24 september 2017

Midden in de Vredesweek komen christenen samen in verschillende kerken om te bidden voor vrede.

Ook in Hoogeveen in de r.-k. kerk komen christenen van verschillende achtergrond bijeen en wel op

dinsdag 19 september om 19.00 uur.

Voorgangers in deze Oecumenische gebedsdienst zijn: pastor J. Okonek en ds. C. ‘t Lam.

Het thema van deze dienst is: ‘De kracht van verbeelding’.

We hopen dat velen deze vredesdienst zullen bezoeken.

Het adres van de RK kerk is: Blankenslaan-Oost 2, Hoogeveen

Gerelateerd