28 januari 2020

Intrede nieuwe predikant

Geschreven door Arie Boertje

Op zondag 12 januari was er de intrededienst van Anneke van der Velde. Het betrof een gemeenschappelijke dienst van de Remonstrantse gemeenten Hoogeveen en Meppel.

Onze vorige predikant, ds. Albert Klok, bevestigde haar in haar ambt.

Voor de bevestiging zingt Albert Klok het hieronder vermelde lied van Marijke de Bruijne.

Anneke had als thema voor  deze dienst “Geroepen?” gekozen. Het thema liep prachtig, als een rode draad, door de dienst heen. De kerk was helemaal gevuld en de sfeer was warm en goed. Na afloop waren er nog diverse toespraken. Vanaf deze plaats willen wij Anneke nogmaals welkom heten en haar veel goede jaren bij ons toewensen!

Geen taal die Jou beschrijft,

geen lied dat Jou bezingt,

geen kennis groot genoeg,

die tot de kern doordringt

van wie Jij bent, mijn God.

Ons denken zo beperkt

gaat tot de verste grens

waar Jij, in majesteit,

verscholen en nabij

ons even raakt, mijn God.

Wij scheppen ons een beeld

van Jouw aanwezigheid,

als duif, als licht, als vis,

als trilling in de lucht

als weg naar Jou, mijn God.

Verbeelding schiet te kort,

Jij bent te groot voor ons,

een glimp, een flard, een flits,

is alles wat wij zien

als Jij je toont, mijn God.

Marijke de Bruijne

Gerelateerd