7 februari 2018

Nieuws van de Interkerkelijke werkgroep AZC

Geschreven door Arie Boertje
  1. De WON is op zoek naar versterking!

De Werkgroep Ondersteuning Nieuwkomers is een onderdeel van het Diaconaal Platform. Zij vraagt hulp bij de organisatie voor haar activiteiten. Er zijn een aantal werkgebieden:

*praktische hulp (woning inrichten),

*administratie (post lezen, digiD aanvragen, verzekeringen en huisarts/tandarts regelen) en

*taalcontactcoaches inzetten (taalmaatje om de Nederlandse taal te oefenen).

Informatie henrischoling@live.nl

 

2.Ontmoeting voor statushouders in het Olde Bieb in het winkelcentrum de Wielewaal.

Het WON is het nieuwe jaar met een nieuwe activiteit begonnen, waarvan gedacht wordt dat die in een behoefte voorziet.

Het gaat om een inloopdagdeel voor statushouders, mensen die een woning hebben gekregen in de gemeente Hoogeveen.

Vanaf maandag 8 januari, ’s middags

van 13.30 tot 16.00 uur, is er wekelijks openstelling en de koffie zal dan klaar staan!

Ze kunnen dit echter niet alleen en vragen daarom uw hulp.

Wilt u meewerken aan de praktische integratie van nieuw-ingekomen burgers!

U bent vanaf 8 januari van harte welkom.

Vooral als u daar in de buurt woont wordt uw aanwezigheid zeer op prijs gesteld.

Opgeven bij ennyfransen@home.nl

 

3.Taalcafé in AZC en Vredehorst.

Er is ontmoeting mogelijk in:

-het AZC op woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en

-de Vredehorst op donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.

Gerelateerd