31 mei 2017

“Ontdek! de kerk.” Symposium 24 juni 2017

Geschreven door Arie Boertje

Het symposium wordt gehouden in de Remonstrantse Kerk, Grote Kerkstraat 39,  Hoogeveen tijdens de Kerkendag op 24 juni, van 13.00 tot 16.00 uur.

De kerk is al in de ochtend open. Er is een expositie van oude Bijbelplaten, gecombineerd met actuele foto’s gemaakt in de huidige tijd over dezelfde thema’s. Vanaf half elf speelt Harry van der Veen in de kerk op de piano.

Hoe bereiken we dat mensen de kerk ontdekken?
Het thema van de Kerkendag is: “Ontdek! de kerk”.
Een kreet, een oproep. Hoe komt het over?
Hoe brengt deze oproep mensen in beweging?
Komen ze dichter bij de kerk of laat het hen onverschillig?
Hoe maak je geloof in Jezus, hoe maak je kerk zijn,
de moeite waard om te onderzoeken?

Ds. Orlando Bottenbley, bekend geworden als voorganger van de baptistengemeente in Drachten, is nog altijd een man vol overgave aan Christus, die mensen in beweging brengt naar Jezus toe.
Ds. Rob Visser is vanuit de PKN stads-predikant in Amsterdam en Amsterdam-IJburg.
Hij weet hoe het is om de overstap te maken van het gevestigde kerkelijk leven, naar de ruimte van een pioniers-plek. Een plek waar mensen op zoek zijn.
Sarianne van Dalen uit Hoogeveen schreef een bijbels dagboek “Leven met aandacht” en is actief met “Zussen en Zo” en in diensten in de CGK-Hoogeveen. Ze spreekt spontaan, recht uit het hart, over de rijkdom van het evangelie voor alle mensen.
Rob Favier, bekend christelijk cabaratier, staat bekend om zijn unieke en eigenzinnige manier van optreden: een mengeling van liedjes en verhalen, waarbij hij zijn publiek op humoristische wijze confronteert met zijn kijk op God, zichzelf en mensen om hem heen.
Deze vier heel verschillende mensen mogen ons op weg helpen om te ontdekken wat
de kerk in je leven kan betekenen

Het programma van de middag is als volgt.
13.00 uur Inleiding ds. Orlando Bottenbley: “De kerk is de hoop van deze wereld”
13.30 uur Optreden Rob Favier
13.45 uur Inleiding Sarianne van Dalen: “Gaan we nog naar de kerk vandaag?”
14.15 uur Optreden Rob Favier
14.30 uur Pauze
14.40 uur Inleiding ds. Rob Visser: “De kerk binnenstebuiten”
15.00 uur Optreden Rob Favier
15.15 uur Vragen aan en discussie met de sprekers
16.00 uur Sluiting

Samenvattingen van de inleidingen

Orlando Bottenbley, Voorganger van de Bethelgemeente in Drachten.
“De kerk is de hoop voor deze wereld ”
Hoewel er nog steeds sprake is van kerkverlating is de kerk bij uitstek Gods
middel van hoop voor deze wereld. In de afgelopen jaren heeft de kerk echter haar
mandaat prijsgegeven waardoor de kerk niet meer aantrekkelijk en aanstekelijk is.
Overal echter waar de kerk weer haar opdracht, door Jezus gegeven oppakt
verspreidt zij licht en is zij midden in onze samenleving het middel waardoor mensen
hoop en redding vinden en ontvangen.
Gelet op de tijd waarin wij leven, heeft de kerk als nooit tevoren een zeer bijzondere
opdracht om een richtingwijzer te zijn naar Jezus Christus. Het is meer dan de moeite
waard om met liefde en passie te gaan voor de boodschap die ons is toevertrouwd.
Sarianne van Dalen, Kloostercoach en spreekster.
Auteur van het boek ‘Leven met Aandacht’.
”Gaan we nog naar de kerk vandaag?”
Waarom zou je naar de kerk gaan? Wat heb je er te zoeken? Is er nog echtheid te
vinden of zitten er alleen maar schijnheilige mensen? Is de kerk voor een club
fanatiekelingen of is de kerk voor iedereen? En ook niet onbelangrijk: is God
nog te vinden in de kerk anno 2017? Wat houd je tegen of wat maakt dat je toch
iedere zondag je bed ervoor uitkomt?
Gaan we nog naar de kerk vandaag?
Wat is jouw antwoord?
Rob Visser, Stadsdominee Amsterdam
“De kerk binnenstebuiten”
“De kerk heeft zich in vele opzichten overleefd”. (C.A.van Peursen). Helaas
maar al te waar. Voorbeelden te over.
Maar daarover niet getreurd. Want in de Bijbel leren wij een bewegende God
kennen. God in proces. Het Oude Testament vertelt van een volk, dat daardoor
in beweging komt en het Nieuwe Testament vertelt hoe God bewogen is.
Dus kan de gemeenschap van hen, die zeggen te geloven in Hem niet anders
dan zichzelf voortdurend hernemen.
“De kerk is de beheerder van een radicale en universele visie op een sociale orde
zonder angst, onderdrukking, gewelddadige uitstoting en het zoeken naar
zondebokken”. aldus R. Williams.
De kerk moet zich binnenstebuiten keren, hybride en fluïde vormen
aannemen. Ruimte bieden aan fresh expressions, waarvan in deze tijd genoeg
voorbeelden zijn te geven. De kerk heeft in de vigerende gestalten vaak zijn tijd
gehad, maar God niet. En daarom zoeken wij rusteloos naar nieuwe woorden,
nieuwe bewegingen.
Erik Borgman zegt met recht en reden: “Wat moet gebeuren is, dat de kerk de
straat op gaat om mensen te zoeken en hen bij naam te leren kennen. Niet alleen
omdat erop uitgaan om het Evangelie te verkondigen haar missie is, maar omdat
ze schade aanricht als ze het nalaat”.
De kerk moet buiten zichzelf zoeken naar waar de Geest haar wijst op de tekenen
van de tijd.
De kerk moet een kaars willen zijn, die licht verspreidt, maar hoe vergaat het een kaars, die brandt?

 

Gerelateerd