9 juli 2019

Ontmoetingsgelegenheid laatste zondag van de maand

Geschreven door Arie Boertje

UITNODIGING

Diaconaal Platform Hoogeveen

Ontmoeting op zondag

Elke laatste zondag van de maand

 

15.00- 17.30 uur

Plaats Ontmoetingswinkel Leger des Heils

Schutstraat 40 in Hoogeveen

 

Even binnenlopen, er is koffie en thee…

Later op de middag soep en een broodje.

Gerelateerd