2 februari 2019

OPROEP VOOR NIEUWE PREDIKANT

Geschreven door Arie Boertje

De Remonstrantse gemeenten Hoogeveen en Meppel zoeken met ingang van 1 september 2019 een predikant (V/M) voor in totaal 0,5 fte (0,2 fte in Hoogeveen en 0,3 fte in Meppel).

De Remonstrantse Gemeenten in Hoogeveen en Meppel willen, staande in de remonstrantse traditie van een vrij en verdraagzaam christendom een thuis bieden aan mensen die op een open manier bezig zijn met hun levensvragen.

De beide gemeenten organiseren naast de zondagse erediensten allerlei andere activiteiten, zoals lezingen, meditatieve en maaltijdmomenten, concerten en voorstellingen.

De gemiddelde leeftijd van beide gemeenten is hoog.

De Remonstrantse Gemeente Hoogeveen is de enige vrijzinnig-protestantse gemeente in Hoogeveen. De gemeente heeft 65 leden en vrienden.

De Remonstrantse Gemeente Meppel heeft 35 leden en vrienden en werkt in federatief verband samen met de Doopsgezinde gemeente Meppel (41 leden).

Naast de Remonstrantse predikant in Meppel is er een Doopsgezinde predikant werkzaam in de gemeente (40%).

Meer informatie over de beide gemeenten is te vinden op de website van de remonstranten.

 

 Wij zoeken een Remonstrantse predikant die

-geïnspireerd wordt door de Bijbelse verhalen en zich ver-bonden weet met de remonstrantse geloofsbelijdenis (2006),

-veel aandacht geeft aan de zondagse kerkdiensten en hierin ook nieuwe vormen weet te vinden zonder de trouwe leden en vrienden los te laten (de predikant wordt gevraagd om tegen betaling van het viaticum meer kerkdiensten te leiden dan volgens de aanstelling verplicht is),

-in overleg met een aantal contactpersonen in de gemeente invulling kan geven aan het pastoraat van vooral zieke en eenzame oudere gemeenteleden,

-ondersteuning geeft aan “doordeweekse “activiteiten, zoals gespreksbijeenkomsten,

-zich betrokken voelt bij de plaatselijke gemeenschap, zowel van de kerken als daarbuiten en met name in Meppel (omdat deze gemeente veel minder leden en vrienden heeft, terwijl de aanstelling hier groter zal zijn) wil pionieren in enkele nieuwbouwwijken.

Wij verwachten van de nieuwe predikant dat deze

-een opleiding van het remonstrantse seminarium (of gelijkwaardig) heeft voltooid,

-beschikt over de vaardigheid om op een creatieve, inspirerende en bindende wijze een goede relatie op te bouwen met de leden en vrienden van de beide gemeenten en ook met mensen daarbuiten,

-wil overwegen om zich te vestigen in de regio ZW Drenthe.

 

Sollicitaties met CV moeten voor 1 maart per e-mail worden gestuurd naar

Dirk Krikke (Rem. Gemeente Meppel), dirk.krikke@live.nl en

Jan Hendriks (Rem. Gemeente Hoogeveen), hendriks.locht@planet.nl (0528 37 15 12).

 

Nadere inlichtingen over het gewenste profiel van de nieuwe predikant kunnen worden verkregen bij bovengenoemde personen (tel. respectievelijk 052246 4150 en 0528371512).

Donderdag 21 maart is gereserveerd voor de gesprekken met kandidaten voor de vacature.

Gerelateerd