26 september 2016

Preek van de Leek – Esther Crombag

Geschreven door Arie Boertje

EstherCrombagFlyer

‘Preek van de Leek’

door Esther Crombag

30 oktober 2016, aanvang 15.00 uur

Remonstrantse kerk, Grote Kerkstraat 39, Hoogeveen

De Remonstrantse Gemeente Hoogeveen organiseert op zondagmiddag 30 oktober een Preek van de Leek. Hierin laat de gemeente iemand voorgaan die geen predikant of theoloog is. Iemand die vanuit werk of levenservaring een authentiek verhaal te vertellen heeft, al dan niet in de vorm van een kerkdienst.

Op 30 oktober verwelkomen wij Esther Crombag, universitair docent Bestuursrecht bij de Universiteit van Maastricht.

Op haar 11e levensjaar werd Esther Crombag in een tijdsbestek van minder dan 48 uur volledig blind. Haar wereld, en die van haar gehele sociale context, stond op de kop. Ze wilde niet verder leven als kind, maar een klein stemmetje vertelde haar om door te gaan. En dat heeft ze gedaan!

Ze heeft zich gericht op het zien van kansen en mogelijkheden. Ze ontwikkelde het vertrouwen dat het gaat lukken. Na één jaar in het blindeninstituut keert ze als blinde terug naar de ziende wereld om werkelijk te kunnen integreren. In deze ziende wereld is ze cum laude geslaagd in de Rechten en heeft ze op topniveau de wielersport bedreven.

“Kan niet” bestaat niet, en durf te geloven in je eigen kunnen, heeft haar uiteindelijk naar plaatsen geleid waar ze ook anderen kan inspireren: het lezingencircuit.

Iedereen heeft zijn beperking op zijn manier. Hoe ga je ermee om binnen de grenzen van je mogelijkheden. Iedereen kan het”. Wijze woorden van een vrouw die weet waarover ze spreekt. “Essentieel is het vertrouwen in andere mensen. Vertrouwen verdien je niet. Nee, vertrouwen geef je, en je krijgt het volledig terug”. Ze vertelt over haar hond, Sandy, die ze volledig vertrouwt en die haar directe feedback geeft. “Als ik haar geen vertrouwen geef, wordt ze onzeker”.

Gerelateerd