22 juni 2020

Protocol voor de kerkdiensten onder corona-maatregelen

Geschreven door Arie Boertje

N.B.: Het zich aanmelden voorafgaande aan de dienst is niet meer noodzakelijk.

In verband met de ‘Corona-ontwikkelingen’ heeft de kerkenraad het protocol voor de kerkdiensten per 19 september 2020 aangepast.

De volledige tekst volgt hierna:

Protocol voor de kerkdiensten in coronatijd (versie 19 september 2020)

 Voorafgaande aan de dienst

 – De secretaris zorgt voor een lijst waarop bij binnenkomst de namen van de kerkgangers kunnen worden genoteerd. Er is nadrukkelijk aan de leden en vrienden gevraagd om beslist niet te komen als je verkouden etc. bent.

– Als de kerk in een periode van maximaal drie dagen voorafgaand aan de kerkdienst is gebruikt, wordt de kerk ontsmet op vitale plekken.

– Er wordt aan de ingang een bord geplaatst met de looproute en enkele aanwijzingen.

De looproute is : rechter gangpad heen en linker gangpad terug.

– Plaatsen waarop de kerkganger mag zitten, op twee meter van elkaar, zijn gemarkeerd met getypte instructie; kerkgangers uit één huishouden mogen wel naast elkaar zitten.

– Er staan ontsmettingsmiddel en doekjes bij de ingang en bij toiletten en in de buurt van liturgietafel/orgel/piano, met de bedoeling om die te gebruiken.

– Kerkgangers wordt gevraagd om de toiletten na gebruik te ontsmetten met de aanwezige doekjes, d.w.z. de bril, het fonteintje en de deurknop aan twee kanten.

– Microfoons, lessenaar, liturgietafel en aansteker voor Paaskaars worden van te voren ontsmet door de kerkenraadsleden.

– Twee collecteschalen bij de uitgang met aanwijzing: één voor diaconie, één voor eigen gemeente

– De eerst aankomende (koster of lid van de kerkenraad) zet alle deuren uiterlijk een half uur voorafgaande aan de kerkdienst open om een goede ventilatie te realiseren

 

Kort voor en tijdens de dienst

 Eén lid van de kerkenraad staat bij de deur en na een welkomstwoord wijst hij/zij de mensen op de regels en noteert hij/zij namen van de kerkgangers op de lijst.

– Er zijn 30 plaatsen. Mensen die uit één huishouden komen mogen bij elkaar zitten, zodat het aantal mensen dat maximaal aanwezig kan zijn meer is dan dertig.

– Mensen die geen liedboek hebben pakken zelf een liedboek uit de tas met liedboeken

– Liederen worden niet meegezongen door de gemeente

 

Na afloop van de dienst

-De predikant loopt met het eerst dienstdoende lid van de kerkenraad via de aangegeven looproute , dus het gangpad aan de westzijde , naar de hal om aan kerkgangers de gelegenheid te geven haar/hem te begroeten en enkel e woorden uit te wisselen.

Gelegenheid om een kop koffie of thee te halen vanaf de liturgietafel, waarna de mensen op gepaste afstand van elkaar hun koffie of thee kunnen drinken en een praatje kunnen maken.

– kerkgangers verlaten na afloop de kerk één voor één en wordt gevraagd om de collecteschalen te vullen.

Gerelateerd