22 juni 2020

Protocol voor de kerkdiensten onder corona-maatregelen

Geschreven door Arie Boertje

N.B.: Het zich aanmelden voorafgaande aan de dienst is niet meer noodzakelijk.

Uiteraard zal wel de minimale onderlinge 1,5 meter afstand aangehouden te worden.

Eventuele nadere informatie  bij de secretaris:

Albert Ziengs, e-mail a.ziengs@wxs.nl, tel. 0528 26 66 31

Voorafgaande aan de dienst

 -Beslist niet komen als u verkouden etc. bent.

-Bij binnenkomst wordt u verzocht naam en telefoonnummer op te geven.

-Voorafgaand aan de dienst wordt de kerk ontsmet op vitale plekken in de kerk

-Er wordt aan de ingang een bord geplaatste met de looproute en enkele aanwijzingen

Looproute is : rechter gangpad heen en linker gangpad terug

-Plaatsen waarop je mag zitten , op twee meter van elkaar, markeren met liturgie en getypte instructie; kerkgangers uit één huishouden mogen wel naast elkaar zitten

-Er staan ontsmettingsmiddel en doekjes bij de ingang en bij toiletten en in de buurt van liturgietafel/orgel/piano .

-Microfoons, lessenaar, liturgietafel en aansteker voor paaskaars worden van te voren ontsmet

-Twee collecteschalen bij de uitgang met aanwijzing: één voor diaconie, één voor eigen gemeente

Er wordt na afloop geen koffie/thee gedronken

Kort voor en tijdens de dienst

 Eén lid van de kerkenraad staat bij de deur en na een welkomstwoord wijst hij/zij de mensen op de regels en controleert of zij op de lijst staan. Indien er mensen komen die niet op de lijst staan kunnen zij binnenkomen , zo lang het aantal van 35 niet wordt overschreden en moet de naam op de lijst worden gezet. Bij overschrijding van het aantal van 35 mensen moeten we mensen die zich niet opgaven teleurstellen en terugsturen

-Mensen die geen liedboek hebben pakken zelf een liedboek uit de tas met liedboeken

-Liederen worden niet meegezongen door de gemeente

 

Na afloop van de dienst

-Gelegenheid om nog een poosje na te praten, maar mensen moeten op hun plaats blijven zitten

-kerkgangers verlaten na afloop de kerk één voor één en wordt gevraagd om de collecteschalen te vullen (liefst ook nog voor de gemiste diensten……)

Gerelateerd