22 juni 2020

Protocol voor de kerkdiensten onder corona-maatregelen

Geschreven door Arie Boertje

N.B.: Hoewel door de overheid het aantal aanwezigen bij bijeenkomsten is bepaald op maximaal 100 (een honderd), is door de kerkenraad vastgesteld dat – door de voorgeschreven afstand tot elkaar – maximaal 35 personen de kerkdiensten kunnen bijwonen.

Voorafgaande aan de dienst

 -Via e-mail wordt door de secretaris aan de leden en vrienden gevraagd om zich op te geven voor deelname en beslist niet te komen als je verkouden etc. bent

Er wordt een lijst gemaakt met de namen van degenen die zich hebben opgegeven .

-Voorafgaand aan de dienst wordt de kerk ontsmet op vitale plekken in de kerk

-Er wordt aan de ingang een bord geplaatste met de looproute en enkele aanwijzingen

Looproute is : rechter gangpad heen en linker gangpad terug

-Plaatsen waarop je mag zitten , op twee meter van elkaar, markeren met liturgie en getypte instructie; kerkgangers uit één huishouden mogen wel naast elkaar zitten

-Er staan ontsmettingsmiddel en doekjes bij de ingang en bij toiletten en in de buurt van liturgietafel/orgel/piano .

-Microfoons, lessenaar, liturgietafel en aansteker voor paaskaars worden van te voren ontsmet

-Twee collecteschalen bij de uitgang met aanwijzing: één voor diaconie, één voor eigen gemeente

Er wordt na afloop geen koffie/thee gedronken

Kort voor en tijdens de dienst

 Eén lid van de kerkenraad staat bij de deur en na een welkomstwoord wijst hij/zij de mensen op de regels en controleert of zij op de lijst staan. Indien er mensen komen die niet op de lijst staan kunnen zij binnenkomen , zo lang het aantal van 35 niet wordt overschreden en moet de naam op de lijst worden gezet. Bij overschrijding van het aantal van 35 mensen moeten we mensen die zich niet opgaven teleurstellen en terugsturen

-Mensen die geen liedboek hebben pakken zelf een liedboek uit de tas met liedboeken

-Liederen worden niet meegezongen door de gemeente

 

Na afloop van de dienst

-Gelegenheid om nog een poosje na te praten, maar mensen moeten op hun plaats blijven zitten

-kerkgangers verlaten na afloop de kerk één voor één en wordt gevraagd om de collecteschalen te vullen (liefst ook nog voor de gemiste diensten……)

Gerelateerd