28 oktober 2019

Stichting Diyo Nepal

Geschreven door Arie Boertje

Stichting Diyo Nepal

Kleinschalig, effectief en persoonlijk

Dat is de kracht van Diyo Nepal.
Kaart van NepalKorte lijntjes naar de lokale veldwerkers in het werkgebied Dhading. Samen met de dorpsbewoners ontwikkelen zij plannen om de levenstandaard in circa 400 bergdorpjes te verhogen, met behoud van authenticiteit. Het stichtingbestuur met haar achterban in Nederland verwerft de kennis en middelen om de plannen te realiseren.

Kenmerken van de stichting zijn: vraag gestuurd en origineel. Wij exporteren geen in Nederland bedachte plannetjes. Wij ondersteunen de behoefte die onze veldwerkers aangeven. Wij willen als klankbord en denktank fungeren.

Na deze kerkdienst, zondag 10 november en tijdens het drinken van een kopje koffie zal iemand uit Zuidwolde een uiteenzetting geven van de stichting Diyo Nepal. De diaconie schenkt m.i.v. 1 jan. j.l. maandelijks een bedrag voor haar werkzaamheden in Nepal en het leek haar goed om de gemeenteleden d.m.v. een KORTE uiteenzetting nader kennis te maken met haar activiteiten.

De diaconie heeft voor dit project gekozen vanwege de korte lijntjes, mensen uit Zuidwolde reizen jaarlijks af voor controle op de besteding van het verzamelde geld en brengen verslag uit. Omdat het ook een lokaal project is, voelen we ons daar eerder mee verbonden.

Kortom: blijft u na dienst even, er wordt gezorgd voor gebak bij de koffie en u bent iets later thuis dan gewoon. Bovendien draagt niet alleen de diaconie deze keuze, maar we stellen het ook op prijs, dat u ook als gemeente deze geldelijke bijdrage steunt. Een collecte tijdens de dienst zal worden bestemd voor de genoemde stichting.

Tevens is er gelegenheid om praktische Nepalese artikelen te kopen. Neem dus iets meer geld mee dan alleen collectegeld. Bovendien: het sinterklaasfeest is er al over een maand!

Gerelateerd