31 augustus 2022

TABITHA VAN KRIMPEN IN DE REMONSTRANTSE KERK HOOGEVEEN

Geschreven door Arie Boertje

Op zondagmiddag 18 september was in de Remonstrantse Kerk in Hoogeveen Tabitha van Krimpen te gast. Zij is de Jonge Theoloog des Vaderlands en denker over ‘bottom-up theologie’: de kerk moet zijn waar de mensen zijn.

Een verslag van de bijeenkomst aan het einde van deze inleiding.

Toekomst van de kerk

Voor de Remonstrantse Kerk in Hoogeveen is het een belangrijke vraag hoe zij haar tolerante en ruimdenkende geloofsbeleving ook in de toekomst vorm kan geven. Daarbij wil zij haar oor bij de jongere generaties te luister leggen. Wat is voor hen relevant? Is de vorm ‘kerk’ voorbij? En wat zijn dan betere alternatieven?

Tabitha van Krimpen deelt als representant van de jonge generatie en als Jonge Theoloog des Vaderlands haar visie op de kansen en mogelijkheden van de kerk van morgen. Die zijn er volgens haar genoeg, maar mogelijk vragen nieuwe tijden wel om nieuwe vormen. Wellicht is de Remonstrantse Kerk vanwege haar open en zoekende houding een goede plek om te experimenteren.

Verslag:

Op zondag 18 september hield Tabitha van Krimpen als Jonge Theoloog des Vaderlands een lezing in onze kerk, getiteld: ‘Bottom-up theologie: zijn waar de jongeren zijn’. De kerk was goed gevuld, en er waren ook enkele jongeren aanwezig om het verhaal van Tabitha te horen. Tabitha vertelde dat de kerk volgens haar in deze tijd veel te bieden heeft. Ze ziet de kerk als een leerschool voor het leven, waar je kunt oefenen in liefde en geduld. We moeten ons er echter van bewust zijn dat de kerk niet samenvalt met de zondagse kerkdienst. Ze adviseerde om vooral eens na te gaan waaróm we eigenlijk kerk zijn. Waarom houden we onze geloofsgemeenschap gaande, en wat hebben we daarin te bieden aan jongeren? Ze waarschuwde in haar lezing om als kerk een ‘obsessie met jong’ te hebben. Sommige kerken lopen erop stuk als ze alsmaar moeite doen om jongeren te bereiken en dat toch niet lukt.

Tabitha heeft enkele experimenten gedaan om in gesprek te raken met jongeren op plekken waar jongeren zíjn: bijvoorbeeld de sportschool, het park, en de kroeg. Zo is ze op het spoor gekomen wat jongeren op het gebied van zingeving écht bezig houdt. In haar lezing gaf ze ons een schets van de ‘jongere van nu’, en wat die jongere interesseert. De kerk heeft veel te bieden voor jongeren omdat daar in de huidige prestatiemaatschappij het tegengeluid klinkt van: ‘je bent al genoeg’. En ‘alles wat je nodig hebt, zit al in je..’.

Aan het eind van haar presentatie kregen we wat tips van Tabitha om jongeren te bereiken en aan te spreken.

Na de presentatie volgde er een paneldiscussie met Tabitha van Krimpen, David van de Griendt (een jongeman die onze kerkdiensten wel eens bezoekt) en Jan Hendriks. De stellingen waarover werd gesproken:

a       ‘De vormgeving van de kerkdienst is achterhaald’

b       ‘Het is niet erg dat de kerk verdwijnt’

c       ‘Omdat veel jonge mensen met zingeving bezig zijn,

hoeven we ons geen zorgen te maken over de toekomst van het christelijk geloof’.

Dit leverde een enerverend gesprek op tussen de deelnemers. Daarna werden er nog vragen uit de kerk gesteld. Al met al een zeer boeiende middag! In de kerkenraad bespreken we hoe we de lezing en de concrete tips van Tabitha een vervolg kunnen geven.

Als u geïnteresseerd bent in de digitale presentatie van Tabitha, stuur dan even een mailtje naar: veld5834@planet.nl

Tabitha van Krimpen

Tabitha van Krimpen (1998) is dit jaar de Jonge Theoloog des Vaderlands. Ze is masterstudent aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam. Behalve theologie studeerde ze ook bedrijfskunde (bachelor en master). Als Jonge Theoloog des Vaderlands is ze de ambassadeur van de theologie in de samenleving.

 

Meer informatie:

Anneke van der Velde

predikant Remonstrantse Gemeente Hoogeveen

Veld5834@planet.nl

06 52680894

Gerelateerd