27 augustus 2018

VAN DE KERKENRAAD

Geschreven door Arie Boertje

Weer begint een nieuw seizoen

Het is algemeen bekend dat het leven sneller gaat als je ouder wordt . De psycholoog Douwe Draaisma heeft in zijn boek “Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt “ haarfijn uitgelegd waardoor dit ervaringsfeit klopt.

Het is dus ook heel begrijpelijk dat ik vind dat het seizoen 2017-2018 snel voorbij ging. Een seizoen waarin weer veel gebeurde in onze gemeente.

Gelukkig is het weer wat koeler en kunnen we opnieuw de energie vinden om aan het nieuwe seizoen te beginnen. Als bijlage bij dit kerkblad vindt u een overzicht van de activiteiten in het komende seizoen (naast uiteraard onze altijd weer boeiende kerkdiensten). Hier noem ik in het kort de activiteiten in de komende twee maanden. Deze worden elders in dit kerkblad verder toegelicht.

zondag 2 september na de kerkdienst: opening van het seizoen     met koffie, thee en broodjes en niet materiële bijdragen          van leden en vrienden van onze gemeente

zaterdag 15 september van 10 tot 16 uur: ontmoetingsdag van      de Vrijzinnigen Drenthe in Wilhelminaoord

woensdagmiddag 19 september om 15 uur:

         lezing door Albert Klok over Rembrandt

– donderdag 20 september om 20 uur in Meppel:

         thema bijeenkomst in het kader van de Vredesweek.

– zondagmiddag 30 september om 15 uur:

         Preek van de Leek door wethouder Gert Vos over het   onderwerp ”Duurzaamheid”.

– maandagmiddag 15 oktober om 15.00 uur in Meppel :      middag over “Voltooid leven” met de Remonstrantse    theologen Joost Röselaers (Remonstrants predikant in         algemene dienst) en Annemarieke van der Woude         (predikant in Oosterbeek).

– zondag 21 oktober na de kerkdienst: Najaarsvergadering

 

Dus twee keer een activiteit in Meppel. De bijeenkomst in de Vredesweek is een initiatief van de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente in Meppel en de bijeenkomst over voltooid leven wordt in Meppel gehouden, omdat bleek dat zowel Meppel als Hoogeveen voor dezelfde week over dit onderwerp dezelfde inleiders hadden gevraagd en het was te gek om deze mensen twee keer in één week naar Drenthe te laten komen.

Namens de kerkenraad:

Jan Hendriks

 

Gerelateerd