Vrienden van de Hoorneboeg

De Hoorneboeg is een landgoed van dertien hectare ten zuiden van Hilversum, op de Hoorneboegse hei. De Remonstranten mochten vanaf 1948 van de laatste bewoonster en eigenaresse Mejuffrouw E. A. Pijnappel een groot deel van De Hoorneboeg gebruiken als conferentiecentrum voor landelijke bijeenkomsten. Mejuffrouw Pijnappel bleef in haar huis op de heuvel wonen. Na haar overlijden in 1972 kregen de Remonstranten het gehele landgoed in eigendom.

In de loop der jaren deden zich twee groepen gasten voor die op verschillende wijze verbonden waren met de Remonstranten: de Hoorneboeggemeenschap, de Arminiusgemeente, de Remonstrantse Orde en het Remonstrants Vrouwen Contact. De studiedagen en conferenties van de Remonstranten worden voor een deel gehouden op de Hoorneboeg. De tweede groep bestond voornamelijk uit commerciële gasten.

De verantwoordelijkheid voor het landgoed is in handen van Stichting De Hoorneboeg. De Stichting ontvangt ook gelden van de Vrienden. Dat zijn begunstigers van het landgoed. Er is een fonds opgebouwd uit legaten en giften van Remonstranten om de activiteiten op de Hoorneboeg (mede) te organiseren en financieel te ondersteunen. Meer weten? Neem contact met ons op.