Agenda

“Het geknakte riet niet breken”

Remonstrantse kerk Hoogeveen

LEZING ‘HET GEKNAKTE RIET NIET BREKEN’ In het grensgebied tussen psychiatrie en religie  Op woensdag 22 september om 15.00 uur geeft Jan Groot een lezing met deze titel. Heel wat mensen hebben in meer of mindere mate te kampen met een psychiatrische ziekte. Een aantal van hen lijdt daar zozeer onder dat het hun dagelijkse.. Lees verder

kerkdienst 26 september 2021

Remonstrantse kerk Hoogeveen

Voorganger vandaag is mevrouw Ds. T. Weidema – Bos uit Meppel. Collecte in de dienst is bestemd voor het Diaconaal Platform… Lees verder

Kerkdienst 3 oktober 2021

Remonstrantse kerk Hoogeveen

In deze dienst is de voorganger mevrouw M. Kroes uit Sneek… Lees verder

Kerkdienst 10 oktober 2021

Remonstrantse kerk Hoogeveen

“Zondag Anders”dienst met het thema  “Herfst” Voorganger mevrouw Ds. Anneke van der Velde – Zwolle. Na de dienst wordt voor leden en vrienden de gecombineerde Voorjaars-/Najaarsvergadering gehouden omdat in maart de voorjaarsvergadering moest worden geannuleerd als gevolg van de coronamaatregelen. De agenda is vermeld in “Ons Kerkblad”, nr. 21-5. Vandaag zullen we voor het eerst.. Lees verder

Kerkdienst 17 oktober 2021

Remonstrantse kerk Hoogeveen

Voorganger is mevrouw Ds. J.K. Bilstra uit Beilen. Tijdens de dienst wordt het Vreugdemaal gevierd… Lees verder

“Geert Groote en de Moderne Devotie”

Remonstrantse kerk Hoogeveen

Op dinsdag 19 oktober, 15.00 uur houdt Mink de Vries een inleiding over bovengenoemd onderwerp. Mink de Vries brengt sporen Moderne Devotie tot leven Oecumenische inspiratie en spiritualiteit ‘De invloed van de Moderne Devotie op de geschiedenis van Nederland is zeer groot geweest, toch vind je de grootste Nederlandse Hervormingsbeweging niet in de Canon’. Dit.. Lees verder

Kerkdienst 24 oktober 2021

Remonstrantse kerk Hoogeveen

Voorganger Ds. R. Gosker uit De Wijk De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Voedselbank… Lees verder

zondag, 31 oktober 2021 “Preek van de leek”

Remonstrantse kerk Hoogeveen

– Zondagmiddag 31 oktober om 15 uur houdt (onder voorbehoud) Frank Westerman een “Preek van de Leek”. Frank Westerman is de bekende schrijver van boeken als De Graanrepubliek, Ararat en De kosmische komedie. Aanvankelijk zou hij vorig jaar in april de preek van de leek houden over het boek Ararat. Ararat is de berg waar.. Lees verder

Kerkdienst 7 november 2021

Remonstrantse kerk Hoogeveen

Voorganger is de heer N. Everts,  Groningen De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Stichting Leergeld… Lees verder