Remonstrants Vrouwen Contact

Het Remonstrants Vrouwen Contact (R.V.C.) staat open voor alle vrouwen die zich thuis voelen bij de

geloofsopvatting van de remonstranten:

geworteld in het evangelie van Jezus Christus, open voor wat er leeft binnen de cultuur en de maatschappij, met ruimte voor eigen inzichten en persoonlijke geloofsbeleving.

DOELSTELLING:

Het R.V.C. wil vrouwen bijeenbrengen om

  • elkaar te ontmoeten en te herkennen
  • elkaar te stimuleren tot ontplooiing

door geloofservaringen uit te wisselen en te delen en geloofsvragen niet uit de weg te gaan,

met open ogen en oren voor wat er gaande is in kerk en samenleving.

ACTIVITEITEN:

Het Hoogeveense R.V.C is een zelfstandige werkgroep en organiseert haar eigen activiteiten.

Deze activiteiten bestaan uit het vijf maal per winterseizoen elkaar ontmoeten.

De eerste ontmoeting vindt plaats in de maand oktober en is meestal een gezellig samenzijn

in een museum of andere lokaliteit waar dan ook koffie of thee wordt gedronken.

Tijdens de overige bijeenkomsten wordt er een thema behandeld of een gezamenlijk gekozen boek besproken.

Een van de laatste boeken was van Marianne Fredriksson `Als vrouwen wijs waren`

en een dag uit het boek `God aan`

Aanspreekpunt voor het RVC is:

Elly Broekens, telefoon nr 265296

g.e.broekens@versatel.nl