Wiki

Plaatsbepaling en verklaring van uitgangspunten

Vanuit de remonstrantse deelname aan de internationale oecumene is gebleken dat een nadere formulering van (enkele) belangrijke kernwaarden en overtuigingen van De Remonstrantse Broederschap van groot belang is. Na het besluit van de AV van Bestuur van 2011 om een verklaring van uitgangspunten op te stellen heeft de voorbereidingscommissie een ontwerp gemaakt waarbij zij ook het –mogelijk- gebruik in de Nederlandse oecumenische context heeft betrokken. De verklaring beoogt (op kernpunten) aan te geven vanuit welke visie remonstranten kerk willen zijn te midden van andere kerken, religies en de samenleving in het algemeen. Zij richt zich tot haar partners in buiten-. (Lees verder)

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Verschillen tussen mannen en vrouwen zijn fascinerend. Ze leveren volop materiaal voor geestige en minder geestige sketches. Want mannen en vrouwen zijn verschillend: ‘Mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus’. De titel van de bestseller van John Gray is spreekwoordelijk geworden.

Mijn God laat vrouwen voorgaan

Ondanks dat de positie van vrouwen in de kerk de afgelopen eeuw sterk is verbeterd is 'Mijn God laat vrouwen voorgaan' een appèl om de eenzijdige kijk op gender binnen de kerk te doorbreken.  Lees verder

Man-vrouw-verschillen in de hersenen Biologen kunnen je haarfijn uitleggen waar ‘m dat verschil in zit: de hersenen namelijk. Specifieker: in de verschillen tussen (de ontwikkeling van) de hersenhelften. Om evolutionaire redenen hebben mannen door hun hersenstructuur over het algemeen een groter ruimtelijk en wiskundig inzicht, en zijn vrouwelijke hersenen vaker natuurtalenten op sociaal en communicatief. (Lees verder)

Mindfulness

In onze huidige westerse cultuur is veel aandacht voor het lichaam. Omdat geestelijk welbevinden invloed heeft op de prestaties van ons lichaam, is er daarmee ook aandacht voor de geest. We spreken ook wel van mindfulness. Bewust eten en drinken is belangrijk. Yoga is populairder dan ooit. En bij wijze van spreken ‘iedereen’ gaat naar de sportschool.

Mijn God gelooft in mij

Welk beeld van God heb ik als ik zeg: ‘Mijn God gelooft in mij?’  Lees verder

Lichaamscultuur en vergeestelijking is mindfulness voor het hele lichaam Hoe verhouden lichaamscultuur en vergeestelijking zich tot elkaar als het om geloven gaat? Het lijken twee uitersten, maar ze liggen dichter bij elkaar dan je denkt. Behoorlijk mindful eigenlijk. Lichaamscultuur Onze Europese lichaamscultuur is ontstaan uit twee. (Lees verder)