Lezingen, gespreksavonden

In het winterseizoen zijn er verschillende lezingen en gespreksavonden en -middagen in de kerk. Informatie hierover vindt u onder Agenda.

De meeste lezingen worden aangekondigd in de plaatselijke media pers en

deze zijn dan ook voor iedereen vrij toegankelijk.