AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In Nederland is de Uitvoeringswet van de AVG op 25 mei 2018 in werking getreden. Deze AVG is een gevolg van Europese regelgeving en heeft als doel om nauwkeurig vast te leggen aan welke voorwaarden het opnemen van gegevens van personen in (leden)administraties moet voldoen. Er moet een “gerechtvaardigd belang” zijn voor het opnemen van persoonsgegevens. De privacy van mensen moet heel goed beschermd zijn en zij behoren precies te weten wat er is vastgelegd en ze moeten hiervoor toestemming hebben gegeven.

De Remonstrantse Gemeente Hoogeveen hanteert de volgende regels ter bescherming van de privacy.

Wij leggen als plaatselijke gemeente in ons bestand uitsluitend gegevens vast die leden, vrienden en abonnees op het kerkblad zelf hebben verstrekt. Dit zijn:

-Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres.

-Burgerlijke staat en huwelijksdatum (voor zover u aan ons hebt opgegeven)

-Kerkelijke staat (lid, vriend of belangstellende/kerkbladlezer)

Uitsluitend de predikant en de leden van de kerkenraad beschikken over deze gegevens voor de hele gemeente en de contactpersonen krijgen deze gegevens voor de mensen in hun “wijk”.

Bovendien registreert de penningmeester welke betalingen zijn verricht (alleen hij heeft deze gegevens).

Als iemand geen lid, vriend of belangstellende van onze gemeente meer is, worden zijn/haar gegevens uit het bestand verwijderd.

Op de website en bij het gebruik van sociale media als Facebook en Twitter wordt een uiterste terughoudend betracht bij het vermelden van persoonsgegevens. Ditzelfde geldt voor het plaatsen van foto’s op de website. Dit mag alleen met voorafgaande toestemming van de gefotografeerde.

De ledenadministratie wordt beheerd door Arja van der Tuijn; zij is lid van de kerkenraad en heeft dus haar ambtsgeheim en is bereid vragen over dit onderwerp te beantwoorden..

Verdere informatie is te vinden op de landelijke website van de Remonstranten: https://www.remonstranten.nl/wiki/organisatie/privacy/