Preekbeurten 2021

Hieronder staat het geplande preekrooster.

In tijden van corona en incidentele gevallen is het nodig een wijziging aan te brengen.

De actuele situatie wordt vermeld in de AGENDA

Datum      Voorganger                                               Bijzonderheden/Collecten

05 sept       Mw. M. van Beek-den Hoed    Ravenswoud

12 sept       Mw. Ds. A. v.d. Velde            Zwolle

Opening van het seizoen

19 sept       Geen dienst

26 sept       Mw. Ds. T. Weidema-Bos             Meppel

(collecte Diaconaal Platform)

03 okt                 Mw. M. Kroes                       Sneek

10 okt         Mw. Ds. A. v.d. Velde          Zwolle

Zondag Anders”dienst met het thema   “Herfst”

Gecombineerde Voorjaars-/Najaarsvergadering

17 okt        Mw. Ds. J.K. Bilstra               Beilen

Vreugdemaal

24 okt         Ds. R. Gosker                       De Wijk

(collecte Voedselbank)                  

31 okt         Preek v.d. Leek Frank Westerman

Aanvang 15.00 uur

07 nov         Dhr. N. Everts                      Groningen

(collecte St. Leergeld)