Preekbeurten 2020

Hieronder staat het geplande preekrooster.

In incidentele gevallen is het nodig een wijziging aan te brengen.

De actuele situatie wordt vermeld in de AGENDA