Kerkenraad

voorzitter

Mevrouw A.J. van der Tuijn
P. de Hooghstraat 11, 7901 CR Hoogeveen
Tel. 0528 278 478,

e-mail  vandertuijna@gmail.com

(mw. van der Tuijn verzorgt tevens de ledenadministratie)

secretaris
Mevrouw. L. Schuling
Schilperoortstraat 54, 7906 ES Hoogeveen
Tel. 06 1233 6564
e-mail lieke.schuling@gmail.com
leden:
Mevrouw F.F. van der Goot-van der Laan
Meerkoetlaan 2, 7905 ES Hoogeveen
Tel. 0528 275761,
e-mail: francisvdgoot@hotmail.com
Mevrouw A.Siepman
Copernicuslaan 3, 7904EG  Hoogeveen
Tel. 0528267303,
e-mail: aleidsiepman@ziggo.nl

penningmeester/administratie kerkblad
R. Zweedijk, Hondsroos 9, 7701 NM Dedemsvaart
Tel. 0523 617106
e-mail: rzweedijk@kpnmail.nl

Bankrekening NL24 INGB 0000 8577 47
t.n.v. Remonstrantse Gemeente Hoogeveen