Kerkdiensten

Elke zondag, met uitzondering van de laatste zondag van de maand (tenzij dit een christelijke feestdag is) is er een kerkdienst in het eigen karakteristieke 19e -eeuwse kerkgebouw.

Tijdens de periode van de zomertijd beginnen de diensten om 10.30 uur en gedurende de wintertijd om 11.00 uur. Gemiddeld één keer per maand is de eigen predikant, Ds. Anneke van der Velde, de voorganger.

In de andere diensten zijn de predikanten afwisselend dominees of pastors van andere (vrijzinnige) gemeenten.

De bedoeling van deze diensten is om mensen te helpen bij hun levensvragen en om door zang en muziek uiting te geven aan het zoeken naar contact met God.

Na de kerkdiensten bestaat er geregeld gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken.

Voor degene die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen is er de mogelijkheid gebruik te maken van de autodienst.

Indien u gebruik wilt maken van de autodienst wilt u dan bellen:

H. ter Veen (0528-236063)

  • Voor de preekbeurtenplanning voor 2018 klik hier.