19 april Lezing “Pleidooi voor Vrijheid in Verantwoordelijkheid”

19 april Lezing “Pleidooi voor Vrijheid in Verantwoordelijkheid”
Datum 19 april 2017
Tijd 19:30 - 22:00 uur
Locatie Remonstrantse Kerk Hoogeveen

Lezing door Peter Nissen op 19 april, aanvang 19.30 uur. Toegang vrij.

Pleidooi voor vrijheid in verantwoordelijkheid

‘Pleidooi voor vrijheid’ is het jaarthema van de remonstranten. Zij sluiten daarmee aan bij de herdenking van vijfhonderd jaar Reformatie. Het verlangen naar vrijheid maakte de Reformatie in de zestiende eeuw tot een brede volksbeweging. Luther verwoordde dit in 1520 in een brief Over de vrijheid van een christenmens. Het is een meditatie over de paradox van vrijheid en dienstbaarheid: een bevrijd mens kan zich tegelijk tot dienaar van anderen maken. Dit thema is nog steeds actueel. Want vrijheid – en ook vrijzinnigheid – is geen vrijblijvendheid.

In zijn lezing zal Peter Nissen de verschillende kanten van de vrijheid verkennen. Je kunt vrij zijn van iets, dus van knellende banden, angst, honger, onmondigheid. Maar je kunt ook vrij zijn voor iets: een vrijheid die ruimte schept om het goede te doen. In de geest van Luther moeten we zeggen: de vrijheid van iets moet leiden tot de vrijheid voor iets, bevrijding moet leiden tot engagement. Vrijheid schept verantwoordelijkheid. Wij kunnen de vragen uit de tijd van Luther naar onze situatie vertalen: waarvan zouden wij bevrijd moeten worden en waartoe of waarvoor? Is vrijheid iets van het individu, of bestaat er ook zoiets als solidaire vrijheid?

Hoe verhouden vrijheid en verbondenheid zich tot elkaar?

Peter Nissen is theoloog en kerkhistoricus en is verbonden als hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Komend vanuit een RK achtergrond werd hij zes jaar geleden remonstrant. Hij is in deeltijd predikant van de remonstrantse gemeente van Oosterbeek.

Agenda