CURSUS PERSOONLIJKE THEOLOGISCHE ONTWIKKELING

CURSUS PERSOONLIJKE THEOLOGISCHE ONTWIKKELING
Datum 19 februari
Tijd 19:30 - 22:30 uur
Locatie De Vredehorst, Zuidwoldigerweg, Hoogeveen

De zesde avond van de cursus

Deze avond zal het thema “Gebed” extra aandacht krijgen.

verdere toelichting bij de mededelingen.

Agenda