27 januari 2019

27 januari 2019
Datum 27 januari 2019
Locatie Remonstrantse Kerk Hoogeveen

Op de laatste zondag van de maand wordt in onze kerk geen Remonstrantse dienst gehouden.

Agenda