29 oktober: Preek van de Leek

29 oktober: Preek van de Leek
Datum 29 oktober 2017
Tijd 15:00 - 17:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk, Hoogeveen

PREEK VAN DE LEEK:

Voorganger: Prof dr. P.D. Barthel.      Aanvangstijd: 15.00 uur!

Hoogleraar Rijks Universiteit Groningen Faculteit “Science and Engineering”

Thema: “Professor, bestaat God?”.

In het afgelopen voorjaar verscheen het boekje “Professor, bestaat God?” van de in Bedum woonachtige sterrenkundige Peter Barthel.

Peter Barthel zal een inleiding houden over de inhoud van het boekje en met de aanwezigen in discussie gaan over de inhoud.

Peter Barthel is hoogleraar sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Naast lezingen over zijn vak geeft hij ook af en toe lezingen over de relatie tussen religie en wetenschap. In het kader van het 400-jarig bestaan van de universiteit beantwoordde hij in 2014 de vraag van de 7-jarige Anco “Bestaat God – kan de universiteit dat uitzoeken?” Dat antwoord verscheen enkele weken later in de landelijke ochtendkrant Trouw en vond grote  weerklank. Barthel heeft zijn antwoord nu verder uitgewerkt en  achtergrondmateriaal toegevoegd, in een dun, toegankelijk boekje.

Zijn heldere uiteenzetting van hoe hij als wetenschapper – dagelijks bezig met het heelal en de nietigheid van de aarde en mens – aankijkt tegen God, religie en de rol van de kerk in onze moderne samenleving, kan velen inspireren: atheïsten, agnosten en trouwe kerkgangers. In zijn visie is God de bezielende geest  van deze wereld, het mooie en het goede dat we met elkaar in  verwondering en vertrouwen op de toekomst ontdekken, dat ons  ter verantwoording roept en dat we met elkaar moeten delen.

Barthel ziet religie als het bezield, geïnspireerd zoeken naar  de betekenis van de wereld en de rol van de mens daarin.  De  kerk heeft bij die zoektocht de taak om de bezieling te benoemen,  mede vorm te geven, en concreet te maken. Het Christendom en  ook andere godsdiensten geven die taak van oudsher vorm, maar  bijzaken kunnen de kern van de zaak in de weg staan.

Sleutelwoorden in Barthels visie zijn verwondering en bezieling.

Het bijzondere van het boekje is dat mensen als bisschop Gerard  de Korte er lovende woorden over hebben gesproken, maar ook de  bekende ex-Gereformeerde maar nu atheïstische auteur Maarten ’t Hart, en de befaamde duurzaamheids-econoom en hoogleraar  Herman Wijffels.

Voorafgaande aan en na de preek zal de harpiste Regina Ederveen een luisterrijke, muzikale begeleiding verzorgen.

Introductie door Regina Ederveen

Regina Ederveen is een gepassioneerd harpiste, die met plezier en met expressie op muzikale en virtuoze wijze haar gouden harp en haar Keltische harp bespeelt. Regina is afgestudeerd met hoge onderscheiding aan het conservatorium. Ze speelt als soliste of met ensemble, mooi klassiek of in sfeervolle keltische of populaire stijl!

Expertise Prof dr. P.D. Barthel

Astronomie, astrofysica

Curriculum vitae

Prof.dr. Peter Barthel studeerde natuurkunde aan de Vrije Universiteit en deed daarna sterrenkundig promotieonderzoek naar Quasars bij de Sterrenwacht Leiden. Van 1984 tot 1988 werkt hij in Pasadena als onderzoeker. Sinds 1988 is Barthel verbonden aan het Kapteyn Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, sinds 2004 als hoogleraar in de astrofysica van actieve sterrenstelsels.

Barthel is initiatiefnemer/adviseur van diverse projecten (geweest) om wetenschap en astronomie onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Enkele recente voorbeelden: hij bood de RUG een live-uitvoering aan van de Jupiter-symfonie van Mozart, als afsluiting van het Jaar van de Sterrenkunde (2009), was wetenschappelijk adviseur van de publiekstentoonstelling ‘Beyond the Stars’, produceerde een Luisterboek op cd (‘De maan in 60 minuten’), initieerde samen met het professionele Grieg pianoduo het project ‘Keys to the Stars’ waarin livemuziek gecombineerd wordt met astronomische video en publiceerde ‘Santa and the Moon’, een onderzoek-met-een-knipoog naar maanfasen op Sinterklaas- en Kerstpapier en in boeken. Barthel won in 2008 met een team van onderzoekers en studenten van de RUG de Academische Jaarprijs voor de beste vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar een breed publiek.

Barthel is tevens rector van de Scholierenacademie van de RUG en het daaronder vallende Wetenschapsknooppunt Noord Nederland, met als doel o.m. het kweken van een onderzoekende houding bij leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs.In april 2013 kreeg Barthel de Willem de Graaffprijs toegekend. Deze prijs wordt driejaarlijks uitgereikt aan een astronoom of ruimteonderzoeker, die in bijzondere mate heeft bijgedragen aan de popularisering van sterrenkunde en/of van ruimteonderzoek. In oktober organiseerde hij met met prof. Geurt Henk van Kooten een internationaal congres over de Ster van Bethlehem. In 2017 verscheen van hem het boek Professor bestaat God?

 

 

Agenda