Preek van de leek

Datum 29 mei 2016
Tijd 15:00 - 16:00 uur
Locatie Hoogeveen

PREEK VAN DE LEEK

Op zondagmiddag 29 mei organiseren we weer een “Preek van de Leek” (aanvang 15.00 uur).

Deze zal worden gehouden door Marga Kool.

Ze is bekend door haar verhalen en gedichten en

ze was tot voor kort de dijkgraaf van het Waterschap “Reest en Wieden”.

De titel van de preek is “Het Woord en het Water”. Marga Kool beschouwt de omgang met hedendaags waterbeheer tegen de achtergrond van teksten uit de Bijbel en zal ook enkele liederen laten zingen waarin het water een rol speelt.

Het belooft weer een boeiende middag te worden.

N.B. ’s morgens is er geen dienst

Agenda