BELEVINGSDAG MEPPEL op vrijdag, 17 mei 2019, van 10.30 tot ca. 16.00 uur

Datum 17 mei 2019
Tijd 10:30 - 16:00 uur
Locatie Vledderstraat 20, Meppel

Onder de titel ‘MYSTIEKE HERBERG’ organiseer ik –vooruitlopend op mijn afscheid – een belevingsdag in MEPPEL.
Deze dag zal gaan over mystiek. Dat klinkt misschien heel hoogdravend, maar dat is het zeker niet.
Ik leg mystiek namelijk uit als: Geloven in het alledaagse.
Drie collega predikanten hebben hun medewerking toegezegd.
Zij zullen elk op geheel eigen wijze een aspect van het thema belichten, waarbij ze als opdracht meekregen: een korte heldere inleiding en daarna veel tijd voor beleving en gesprek.
De dag is bedoeld voor leden en vrienden van de doopsgezinde– en remonstrantse gemeente Meppel en van de remonstrantse gemeente Hoogeveen. Ook zijn collega predikanten en
studenten van het seminarium uitgenodigd.

PROGRAMMA
10.00 Inloop
10.30 Opening door Albert Klok
10.45 De gevulde leegte o.l.v. Henk van den Berg
11.45 De smaak van mystiek o.l.v. Petra Galama
13.00 Lunch in de Mennozaal
13.45 Gesprek over mystiek o.l.v. Alleke Wieringa
15.00 Panelgesprek met Alleke, Petra en Henk
15.30 Hapje en drankje

 

De smaak van mystiek: een proeverij uit verschillende culturen, onder leiding van Petra Galama.

In een herberg rust je uit na een lange reis, ontspan je je bij de

muziek die er klinkt, doe je je tegoed aan een voedzame maaltijd

om op kracht te komen en zie je uit naar ontmoetingen tussen

mensen uit allerlei culturen, die evengoed onderweg zijn. In een

goed gesprek bij de maaltijd mag men van elkaar ontdekken waar je vandaan komt, welke weg er gegaan is en waar je naar toe onderweg bent. En nadat de wijn geschonken is, wordt men

benieuwd hoe ieder tegen het leven aankijkt, wat het meest

wezenlijke is, waar het hart naar uit gaat, en hoe ieder door de

jaren heen is veranderd. In deze ‘auberge mystique’ mag je de smaak van verschillende mystieke ervaringen uit verschillende culturen proeven. Wat is eigenlijk een mystieke ervaring, wat heeft mystiek met jou te maken en hoe kan die jou aansterken op de weg die je gaat? Welke mystieke ervaring roept herkenning op en staat het dichtst bij jou?

Dr. Petra Galama is gepromoveerd op een studie over theologie en mystagogie. Zij is remonstrants predikant, geestelijk verzorger in Amphia, practicumdocent aan de opleiding Geestelijke Begeleiding (PThU) en eigenaar van SpiritWijs (spiritwijs.eu).

 

De gevulde leegte bij Anish Kapoor

In deze bijdrage zal Henk van den Berg stilstaan bij enkele bekende werken van de Britse kunstenaar Anish Kapoor en de voor veel kijkers onbekende (mystieke) lagen in het werk belichten. Het werk van Anish Kapoor wortelt in verschillende spirituele tradities. In zijn werk speelt de leegte een belangrijke rol. Niet de leegte van het niets, maar de leegte die iets openbaart wat je pas ontdekt in het ‘schouwen’ van het werk. Hier liggen raakvlakken met de mystieke stroom van de religieuze tradities.

Henk van den Berg is predikant van de Remonstrantse vernieuwingplek in de Achterhoek en geestelijk verzorger van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk

 

Gesprek over mystiek, o.l.v. Alleke Wieringa

Sinds 2011 ben ik predikante van de Remonstrantse Gemeente in Utrecht. Hiervoor werkte ik als geestelijk verzorger in een revalidatiecentrum en een psychiatrisch centrum.

En ook in een dierenasiel en een buitensportzaak. Ik rondde in 2017 de Voortgezette Opleiding Kunstzinnige Counseling af.

 

Mijn bron van inspiratie is de joodse godsdienstfilosoof

A.J. Heschel – een indrukwekkende denker en schrijver. Voor hem is verwondering onlosmakelijk verbonden met spiritualiteit.

In mijn vrije tijd ben ik graag buiten: wandelen, kamperen, fikkie stoken, foto’s maken. En ik ben graag met dieren bezig, verzorgend, tekenend en boetserend.

 

 

De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt zeer op prijs gesteld.

Ik hoop u allen te zien op 17 mei
Met vriendelijke groeten,
Albert Klok

Agenda