CURSUS PERSOONLIJKE THEOLOGISCHE ONTWIKKELING

CURSUS PERSOONLIJKE THEOLOGISCHE ONTWIKKELING
Datum 18 maart
Tijd 19:30 - 22:30 uur
Locatie De Vredehorst, Zuidwoldigerweg, Hoogeveen

Wegens “corona-maatregelen” van de overheid afgelast.

De zevende avond van de cursus

Op deze laatste avond zal het thema “Gebed” opnieuw extra aandacht krijgen.

verdere toelichting bij de mededelingen.

Agenda