Excursie “Leven met aandacht”, Zwolle

Datum 1 december 2016
Tijd 13:00 - 17:00 uur
Locatie Zwolle

Gezamenlijk uitstapje Remonstrantse Gemeente Hoogeveen en Do-Re gemeente Meppel op 1 december 2016.

We willen op donderdag 1 december samen een bezoek brengen aan het Stedelijk Museum Zwolle, Melkmarkt 41, 8011 MB Zwolle (Let op: Dit is dus NIET de Fundatie!). Hier bekijken we de expositie ‘Leven met aandacht

Om 13.00 u verzamelen op parkeerterrein P2 (Hospice) Reggersweg, Meppel. Van daar uit rijden we naar Parkeergarage: Maagjesbolwerk 54, 8011 LL Zwolle. Vanaf de parkeergarage is het ongeveer 500 meter lopen naar het museum. Hoewel een klein deel van het museum niet geschikt is voor mensen met rolstoel of rollator, is de expositie wel goed bereikbaar.

Omstreeks 15.30 uur verzamelen we in het museum-café. Daar kan nog even nagepraat worden over de expositie, tot we weer de auto’s opzoeken. Naar verwachting zijn we dan rond 17.00 uur weer in Meppel.

Wie ook de Onze Lieve Vrouwenbasiliek (zie de bijgaande beschrijving van de expositie) wil bezoeken, moet hiervoor ruim extra tijd rekenen en dit met chauffeur/medepassagiers afstemmen.

Informatie over de expositie Leven met Aandacht

De aandacht voor een bewuste levensstijl groeit. Mensen zoeken naar nieuwe vormen van spiritualiteit en ontplooien initiatieven om zich als individu verder te ontwikkelen. De kerk speelt hierin nog altijd een belangrijke rol, maar natuur (religie), yoga en meditatie winnen al jaren terrein. Wat we allemaal in onze zoektocht gemeenschappelijk lijken te hebben, is de waarde die we hechten aan samenzijn en goed doen voor de ander. Zingeving en maatschappelijke betrokkenheid – met oog voor mens, milieu en toekomst – staan dan ook dicht bij elkaar.

Het Stedelijk Museum Zwolle brengt door middel van persoonlijke verhalen en kunst de zoektocht naar persoonlijke zingeving en een bewuster leven in beeld in deze expositie ”.

De tentoonstelling laat een breed scala aan initiatieven om mensen dichter bij elkaar te brengen. Daarnaast wordt kunst getoond die raakt aan de thematiek van de tentoonstelling.

Moderne Devotie

Binnen de expositie is ook aandacht voor de Moderne Devotie. Te zien is op welke wijze de idealen van bekende Devoten – waaronder Geert Groote en Thomas a Kempis – ook in de 21e eeuw nog steeds actueel zijn. Om ruimte te bieden voor verdieping omtrent dit thema worden in november meerdere rondleidingen en een lezing georganiseerd. Ook wordt een deel van de collectie binnen de Onze Lieve Vrouwenbasiliek betrokken bij de tentoonstelling. Bezoekers van zowel de kerk als het museum worden actief uitgenodigd om beide locaties te bezoeken om zich zo een beter beeld te vormen van de Moderne Devotie in het nu en in de 15e eeuw.

 Opgave voor het meedoen aan de excursie uiterlijk op zondag 27 november op de intekenlijst in de kerk.

 De kerkenraad probeert carpooling naar het vertrekpunt in Meppel te organiseren.

 

Agenda