“Geert Groote en de Moderne Devotie”

“Geert Groote en de Moderne Devotie”
Datum 19 oktober
Tijd 15:00 - 16:30 uur
Locatie Remonstrantse kerk Hoogeveen

Op dinsdag 19 oktober, 15.00 uur houdt Mink de Vries een inleiding over bovengenoemd onderwerp.

Mink de Vries brengt sporen Moderne Devotie tot leven

‘De invloed van de Moderne Devotie op de geschiedenis van Nederland is zeer groot geweest, toch vind je de grootste Nederlandse Hervormingsbeweging niet in de Canon’. Dit was één van de stellingen die Mink de Vries naar voren bracht op de bijeenkomst van de Actuele Moderne Devotie Beweging en de Katholieke Vereniging voor Oecumene in het Sint-Janscentrum in ‘s-Hertogenbosch over zijn drie jaar durende zoektocht naar plaatsen in ons land waar de Moderne Devotie sporen heeft nagelaten. Hoewel er veel wetenschappelijk onderzoek naar de Moderne Devotie is gedaan, zijn gemeentes niet echt genegen om de resultaten daarvan in de beschrijving van panden zichtbaar te maken. Ook voor de ANWB is er nog heel wat werk aan de winkel om de beschrijvingen van historische plaatsen op orde te brengen.

Een verslag van de genoemde lezing vindt u hier.

 

Agenda