“Het geknakte riet niet breken”

Datum 22 september
Tijd 15:00 - 16:30 uur
Locatie Remonstrantse kerk Hoogeveen

LEZING ‘HET GEKNAKTE RIET NIET BREKEN’

In het grensgebied tussen psychiatrie en religie

 Op woensdag 22 september om 15.00 uur geeft Jan Groot een lezing met deze titel.

Heel wat mensen hebben in meer of mindere mate te kampen met een psychiatrische ziekte. Een aantal van hen lijdt daar zozeer onder dat het hun dagelijkse leven (en dat van hun naaste omgeving!) danig in de wielen rijdt.

Wat voor een rol spelen geloof en levensbeschouwing hierin? Soms vormen ze een bron van troost en kracht, soms ook zijn ze allesbehalve heilzaam.

De inleider gaat met ons met name op verkenning in het grensgebied tussen psychiatrie en religie, met alle ruimte voor ervaringen en reflecties vanuit de kring.

Jan Groot is katholiek theoloog en werkte tot zijn pensionering gedurende 15 jaar als geestelijk verzorger in de GGZ (regio Zwolle).

Agenda