Kerkdienst 07 juli 2019

Kerkdienst 07 juli 2019
Datum 7 juli 2019
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Remonstrantse Kerk Hoogeveen

Voorganger Ds. R. Visser,  Rhenen

LITURGIE BIJ DE BIJZONDERE VIERING

OP ZONDAG, 7 JULI 2019

IN DE REMONSTRANTSE KERK

TE HOOGEVEEN

THEMA: SAMEN KOMEN WE VERDER

Intochtslied : Lied van de week uit “Opwekking”lied 42

Votum en Groet

Lied 167 uit bundel “Opwekking” ,’Samen in de naam van Jezus’

Gebed

uit Liedboek 2013  Lied 993, ‘Samen op de aarde’

Richtlijn voor het leven

Lied 277 “Machtig God, sterke rots” uit “Opwekking”no 277

Lezing uit de Bijbel : Exodus 4 vers 1-16

Liedboek 1973  Lied 312 vers 2,3  ‘Door hem gekocht… ‘

Preek

Lied 25 uit “Opwekking”  ‘Laten ons met elkander’

Gebed

Lied 26 uit bundel “Alles wordt nieuw” ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar…’

Collecte

Slotzang: ‘Als de wind, als de adem’ , alle coupletten

Zegen

Lied 425 uit Liedboek

Na de dienst wordt koffie en thee geschonken in de Blauwe Zaal.

Agenda