KERKDIENST 20 januari 2019

KERKDIENST 20 januari 2019
Datum
20 januari
Tijd
11:00 - 12:30 uur
Locatie
Remonstrantse Kerk Hoogeveen

Voorganger mevr. H. Westerik,  Beilen

Bijzondere collecte voor het Werelddiaconaat

Na de dienst wordt koffie en thee geschonken in de blauwe zaal.

Agenda