Kerkdienst 20 oktober 2019 en Najaarsvergadering

Kerkdienst 20 oktober 2019 en Najaarsvergadering
Datum 20 oktober 2019
Tijd 10:30 - 12:30 uur
Locatie Remonstrantse kerk Hoogeveen

Voorganger de heer A. Overdiep      Bussum

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Voedselbank

Na de dienst wordt de najaarsvergadering gehouden, waarvan de agenda is opgenomen in het kerkblad september/oktober 2019.

Agenda