Kerkdienst 21 oktober 2018

Kerkdienst 21 oktober 2018
Datum 21 oktober 2018
Tijd 10:30 - 12:30 uur
Locatie Remonstrantse Kerk Hoogeveen
Voorganger ds. A.J. Klok    Kiel-Windeweer

Bijzondere collecte:  Voedselbank

Na de dienst wordt de Najaarsvergadering gehouden.

AGENDA NAJAARSVERGADERING

De kerkenraad nodigt u uit tot het bijwonen van de najaarsvergadering die gehouden zal worden op:

zondag 21 oktober 2018

na  afloop  van  de  dienst

De agenda bevat de volgende punten:

  1. Opening/ berichten van verhindering
  2. Notulen van de voorjaarsvergadering
  3. Mededeling over winterprogramma
  4. Financiën
  5. Samenstelling kerkenraad
  6. Onderhoud kerkgebouw
  7. Beleidsplan(o.a. ideeën voor ledenwerving)
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Traditioneel zal er koffie en krentenbrood zijn om

ons van brandstof te voorzien voor deze belangrijke

vergadering.

De notulen van de voorjaarsvergadering staan in Ons Kerkblad van april-mei 2018

Agenda