Kerkdienst 24 november 2019; laatste zondag van het kerkelijk jaar

Kerkdienst 24 november 2019; laatste zondag van het kerkelijk jaar
Datum 24 november 2019
Tijd 11:00 - 12:00 uur
Locatie Remonstrantse kerk Hoogeveen

Voorganger mevrouw Ds. M.I. van Beek – den Hoed.

Tijdens de dienst worden de in het afgelopen jaar overledenen herdacht.

Na de dienst wordt koffie en thee geschonken in de ‘blauwe zaal’.

Agenda