Lezing: “400 jaar geloven in vrijheid”

Datum 10 april 2019
Tijd 19:30 - 22:30 uur
Locatie Remonstrantse Kerk Hoogeveen

Op woensdag, 10 april 2019, 19.30 uur houdt Dr. Tjaard Barnard, Remonstrants predikant te Rotterdam en kerkhistoricus, een lezing over het onderwerp “400 jaar geloven in vrijheid”.

Een lesje vaderlandse geschiedenis

 Ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan van de Remonstranten houdt Tjaard Barnard een lezing over de vraag wat er nu precies gebeurde rondom de Synode van Dordrecht (1618-1619). Op de lagere school leerden we over de godsdiensttwisten tijdens het Twaalfjarig Bestand. Wat zat daar achter? Waarover ging het theologisch en wat waren de politieke vragen die uiteindelijk geleid hebben tot de onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt?

Dr. Tjaard Barnard  is remonstrants predikant te Rotterdam en gepromoveerd op de kerkgeschiedenis van de Remonstrantse Broederschap.

 

Dit belooft een boeiende avond te worden.

Agenda