Lezing “Geduld met God”

Datum 17 januari 2019
Tijd 15:00 - 16:30 uur
Locatie Remonstrantse Kerk Hoogeveen
Entree
Vrij

Op donderdag, 17 januari 2019 houdt Betty Gras een middag over Tomás Halik.

Aanvang 15.00 uur in de blauwe zaal.

het onderwerp:  “Geduld met God”.

Betty Gras stuurde ons de volgende tekst:

“ Op veel punten ben ik het met atheïsten eens, vaak op bijna ieder punt – behalve in hun geloof dat God niet bestaat.” Met deze prikkelende zin begint het boek Geduld met God van de Tsjechische theoloog, filosoof en psycholoog Tomas Halik, waarmee hij in Nederland een aantal jaren geleden ‘doorbrak’. Daarna volgden o.a. ‘Nacht van de biechtvader’, ‘Geloven op de tast’(samen met Anselm Grün) en recent ‘Raak de wonden aan’.

Kenmerkend voor Halik is dat hij het gesprek op gang wil brengen over geloof en twijfel; geloof en ongeloof. De ervaring van Gods verborgenheid in ons leven en hoe je daarmee omgaat en dat duidt, is voor hem een geliefd onderwerp. Zijn teksten zijn vaak meditatief en bezinnend. Halik is een eigentijdse theoloog die deze seculiere tijd heel serieus neemt en toch mensen inspireert om, zonder stelligheden en versimpelingen, vrijmoedig te geloven. Graag laat ik u kennismaken met deze boeiende theoloog. We lezen teksten uit zijn boeken en bespreken deze met elkaar.

 

Ds. Betty Gras is sinds 2012 dominee in de Ontmoetingskerk van Zuidwolde, waar ze al eerder een avond over Halik hield. Deze theoloog inspireert haar omdat ze te vaak scheiding ziet tussen zgn. ‘gelovigen’ en ‘ongelovigen’ terwijl mensen heel vaak dezelfde vragen en zoektocht delen in het leven.

 

Agenda