Lezing over VASTEN

Lezing over VASTEN
Datum 15 februari 2018
Tijd 15:00 - 16:30 uur
Locatie Remonstrantse kerk, Hoogeveen

Op donderdag, 15 februari 2018 houdt de heer Alexander Overdiep een lezing over “Vasten”.

Aanvang 15.00 uur; toegang vrij.

“VASTEN: HONGEREN OF VOEDEN”?

Is vasten nu ‘honger lijden’ of gevoed worden?

Wat deden we en wat doen we tegenwoordig in deze weken voor Pasen, de lijdenstijd?

Wat is de herkomst en bedoeling van vasten, binnen en buiten het christendom.

En hoe speelt het in andere religieuze tradities en in groepen of voor individuen?

Wat zijn motieven en vormen van vasten en hoe gaven en geven mensen uiting aan hun vasten, bijvoorbeeld in de schilderkunst?

Wanneer is sprake van vasten en wanneer van onthouding? Gaat het om geestelijke of om materiële/lichamelijke zaken? Of samen in ‘ascese’?

En is vasten doel of middel?

Is de achtergrond van bijvoorbeeld de Ramadan vergelijkbaar met de rooms-katholieke geschiedenis en gebruiken?

Hoe ver gaan vrijzinnig-protestanten met de dagen van inkeer of zuivering?

Is vasten een lijden (om het lijden) of een voorbereiding op iets groots dat komen gaat?

Is vasten nu een misschien achterhaalde vroomheidsoefening of is het juist nu in onze consumptiemaatschappij nodig ?

Het komt allemaal aan de orde in deze presentatie en open gedachtenwisseling.

 

Alexander Overdiep is Remonstrants voorganger

 

Agenda