Lezing over VOLTOOID LEVEN op 15 oktober 2018

Lezing over VOLTOOID LEVEN op 15 oktober 2018
Datum 15 oktober 2018
Tijd 15:00 - 16:30 uur
Locatie Remonstrantse Kerk Meppel

In samenwerking met de Remonstrantse Gemeente Meppel

Voltooid Leven

Een bezinningsbijeenkomst, onder leiding van Annemarieke van der Woude en Joost Röselaers.

 Doopsgezinde Remonstrantse kerk, Vledderstraat 20, 7941LC Meppel

in de Mennozaal,

aanvang maandag 15 oktober 15.00 uur

Wie had dat kunnen bedenken in 2002, toen de euthanasiewet van kracht werd? In het begin vormde de wet een haag om de barmhartigheid van de arts die zijn patiënt wilde verlossen uit ondraaglijk lijden. Nu zijn we meer dan vijftien jaar verder. Dementerende mensen, zij die gebukt gaan onder een psychiatrische stoornis en mensen die lijden aan de hoge ouderdom kunnen vandaag de dag ook een beroep doen op de wet. En in 2016 zijn er plannen gelanceerd voor een apart juridisch kader waardoor mensen die niet lichamelijk ziek zijn maar hun leven wel als voltooid beschouwen, eveneens geholpen kunnen worden bij het sterven. Niet langer de barmhartigheid van de dokter, maar de zelfbeschikking van de patiënt lijkt leidend principe te zijn geworden bij de beoordeling van een verzoek om levensbeëindiging.

Op deze middag wordt u bijgepraat over de recente ontwikkelingen in het debat over euthanasie en voltooid leven. Bovendien is er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Dr. Annemarieke van der Woude is theoloog. Zij werkte tien jaar als geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Thans is zij als predikant verbonden aan de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek. Over vragen rond het levenseinde schreef zij twee boeken: Het doodshemd heeft geen zakken (2011) en Als de dood. Trage vragen in het euthanasiedebat (2015).

Joost Röselaers was tot 1 september de Algemeen Secretaris van de Remonstranten. Nu is hij werkzaam als gemeentepredikant en werkt nog 1 dag per week op het landelijk bureau, aan de organisatie van het 400-jarig bestaan van de Remonstranten. Hij werkte ook mee aan een bezinningsbrief over Voltooid Leven. Deze brief verschijnt in oktober.

 

 

Agenda